Éditeur : Utsunomiya Museum of Art
Lieu : Utsonomiya, Japon
Année : 1998
Pages : 184
Langue : Japonais
Commissaire : Tani Arata
Auteur·e : Tani Arata

Artiste et auteur·e

Tsuchitani Takeshi
Muraoka Saburo
Suga Kishio
Matsui Shiro
Kusama Yayoi
Tatsuno Toeko
Ito Kosho
Hoshino Satoru
Toya Shigeo
Kawaguchi Tatsuo
Endo Toshikatsu
Koizumi Toshimi
Ota Saburo
Yamaguchi Keisuke
Hakamata Kyotaro
Maruyama Naofumi
Takahashi Yasufumi
Disponible en format papier seulement.